Főoldal

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Hansa Automatiqa Kft. webhelyein alkalmazott adatvédelmi elvek

A Hansa Automatiqa Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Fontos számunkra, hogy megvédjük, és bizalmasan kezeljük az Ön személyes adatait, összhangban a magyar jogrend titoktartásra, adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó szabályaival.

A Hansa Autoamtiqa Kft. a személyes adatok kezelése és feldolgozása során az alábbi alapelveket tartja szem előtt:

  • személyes adatot csak az Ön hozzájárulása vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kezel

  • az adatkezelés minden esetben csak a megadott célból lehetséges

  • csak olyan adat kezelhető, amely a cél megvalósulásához elengedhetetlen és arra alkalmas (pl: név, lakcím, email cím stb.)

  • társaságunk a személyes adatokat harmadik személy részére kizárólag akkor továbbíthatja, ha ahhoz Ön hozzájárult, vagy jogszabály erre felhatalmazza

  • a Hansa Automatiqa Kft. minden szükséges és lehetséges intézkedést megtesz az adatok védelme és jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében,

Cégünk az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályok - különösen a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról előírásainak figyelembevételével jár el.

Automatikusan gyűjtött nem személyes adat

Amikor Ön weboldalunkat meglátogatja, mi automatikusan hozzájuthatunk személy szerint nem azonosítható információkhoz (pl. az Ön internet böngészőjének típusa, a gépen használt operációs rendszer, annak a weboldalnak a domain neve, ahonnan Ön érkezett, a látogatások száma, az átlagosan eltöltött idő, a megtekintett oldalak). Ezt az információt felhasználhatjuk és megoszthatjuk üzleti partnereinkkel, annak érdekében, hogy weboldalaink használhatóságát felmérjük, és azok tartalmát javítsuk.

Weboldalaink nem gyűjtenek Önről semmilyen a személyével kapcsolatba hozható információt (pl.: név, cím, telefonszám vagy e-mail cím ("személyes adatok"), hacsak Ön önként úgy nem dönt, hogy ezen adatokat rendelkezésünkre bocsátja (pl. regisztráció, felmérés útján). Azzal, hogy Ön személyes adatait rendelkezésünkre bocsátja, hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez megadottnak tekintjük, ezért, ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, kérjük, ne adja meg azokat számunkra.

Ha Ön személyes adatokat biztosít számunkra, mi ezt kizárólag az adatok megadásakor megjelölt célra, így különösen arra használjuk, hogy megkeresésére válaszoljunk, rendelését feldolgozzuk, vagy meghatározott információkhoz, ajánlatokhoz való hozzáférését biztosítsunk.

Az adatok továbbítása harmadik személyek felé

Személyes adatait az Ön hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása esetén továbbíthatjuk a weboldal működtetéséhez kapcsolódó szolgáltató partner felé. Mindennemű adattovábbítás a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával történik. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat harmadik személyek számára semmilyen körülmények között nem értékesítjük.

Biztonság

A Hansa Automatiqa Kft. óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében és igyekszik azokat pontosan megőrizni. Törekszünk arra, hogy gondosan megőrizzük az Ön személyes adatait a veszteségtől, megsemmisüléstől, hamisítástól, manipulációtól és jogosulatlan hozzáféréstől vagy jogosulatlan közléstől.

Linkek más weboldalakra

A Hansa Automatiqa Kft. weboldala linkeket tartalmazhat más weboldalakra, ugyanakkor ezen weboldalak tartalmáért, az üzemeltetőjük által alkalmazott titoktartási gyakorlatért társaságunk nem vállal felelősséget.

Kérdések és észrevételek

Amennyiben kérdései illetve megjegyzései vannak az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban (pl. kezelt személyes adatairól tájékoztatást kér, vagy azok helyesbítését, törlését kéri), kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Keressen bennünket bátran

Kérdésed van?

Vedd fel velünk a kapcsolatot!